Nieuws

Jaarlijkse verkeersbelasting stijgt met ruim 1,8 procent

02 juli 2019 - Geschreven door De Tijd

Dat is een gevolg van de jaarlijkse indexering op 1 juli.

Eigenaars van een auto moeten elk jaar verkeersbelasting betalen. Dat is een gewestelijke belasting. In Vlaanderen stijgen de globale tarieven vanaf 1 juli met ruim 1,8 procent. Dat is een gevolg van de jaarlijkse indexering, op basis van de evolutie van de consumentenprijsindex.
De Vlaamse belastingdienst stuurt u een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier. De belasting wordt vooruitbetaald voor een periode van 12 maanden en is dezelfde voor nieuwe en tweedehandswagens.
Hoeveel verkeersbelasting u moet betalen, verschilt naargelang u uw auto voor het eerst voor of na 1 januari 2016 hebt laten inschrijven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) en een nummerplaat kreeg.

Na 2016
Sinds de vergroening van de verkeersbelasting kunnen geen kant-en-klare tarieven meer worden bepaald voor voertuigen ingeschreven na 1 januari 2016.

Het basisbedrag varieert in functie van het aantal fiscale pk, maar dat wordt verhoogd of verlaagd in functie van de milieukenmerken (CO2-uitstoot, het type brandstof en de euronorm). Daardoor worden vervuilende wagens zwaarder belast dan hun groenere varianten.De minimumbelasting stijgt van 46,64 naar 47,52 euro.

Voor 2016
Voor auto’s ingeschreven voor 1 januari 2016 hangt de verkeersbelasting af van het aantal fiscale pk van de wagen.
Door de indexering stijgt de verkeersbelasting voor bijvoorbeeld een wagen met een fiscale pk van 10 van 330,79 euro naar 337 euro. Voor een wagen met een fiscale pk van 12 gaat de verkeersbelasting van 527,74 naar 537,77 euro.
Sowieso is altijd een minimumbelasting verschuldigd. Die stijgt van 37,19 euro naar 37,9 euro.

Ecologische wagens 
Door te kiezen voor een ecologische wagen kunt u ontsnappen aan de verkeersbelasting.
Sinds 2016 zijn puur elektrische wagens en auto’s puur op waterstof vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling.
Voor plug-inhybrides en wagens op aardgas (cng/lng) is er - mits aan een aantal voorwaarden voldaan is - een tijdelijke vrijstelling tot 31 december 2020.
Voor een oldtimer betaalt u geen jaarlijkse verkeersbelasting op basis van het vermogen van de motor of de uitstoot, maar wel een vast bedrag. Die forfaitaire belasting stijgt vanaf 1 juli van 37,19 naar 37,90 euro.

Bron: De Tijd - https://www.tijd.be/netto/belastingen/jaarlijkse-verkeersbelasting-stijgt-met-ruim-1-8-procent/10140327.html

Auteur : Petra De Rouck