Nieuws

Nieuwe landbouwverzekering in 2020 ter vervanging van het Rampenfonds

20 januari 2020 - Geschreven door Carlo Steyaert

Vanaf 2020 vergoedt het Vlaamse Rampenfonds geen openluchtteeltschade meer door ongunstige weersomstandigheden. Landbouwers die hier normaal voor in aanmerking komen moeten zich voortaan zelf verzekeren door middel van een nieuwe verzekering.

Dit zal de ‘Brede Weersverzekering’ genoemd worden waarvoor elke landbouwer de eerste jaren gesubsidieerd kan worden.

 

Welke schade vergoedt de ‘Brede Weersverzekering’?

Schade door droogte, vorst, storm en rukwinden, ijzel, hagel en hevige of aanhoudende regen. 

Deze vergoeding is op voorwaarde dat de schade aan een teelt groter is dan 20 % van de gemiddelde jaarproductie van die teelt van de afgelopen drie jaar (of van de voorbije vijf jaar met uitsluiting van het hoogste en laagste productiejaar).

De schade wordt geraamd door schade-taxateurs die zelf in de landbouw actief zijn en de gewasschade juist kunnen inschatten.

De minimale vrijstelling is 20 % maar u kunt ook een hogere vrijstelling kiezen.

 

Subsidie van 65 % op uw totale premie door de Vlaamse overheid

Alleen wanneer u vanaf 2020 minstens 25 % van uw verbouwde oppervlakte verzekert met een erkende Brede Weersverzekering krijgt u:

  • voor de ‘weerverzekeringsschade’ op uw niet-verzekerde oppervlaktes tot 31/12/2024 toch nog een vergoeding van het Vlaamse Rampenfonds.
  • tot 31/12/2026 een premiesubsidie van 65 % van de Vlaamse Overheid

 

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie voor uw Brede Weersverzekering is afhankelijk van de teelt(en) en de oppervlakte(s) die u wenst te verzekeren.

Tot 2022 krijgt u elk jaar een gegarandeerde subsidie van 65 % voor de grootste totale oppervlakte waarvoor u in de periode 2020-2022 de subsidie aanvroeg.

Verzekert u vanaf 2023 nog een bijkomende oppervlakte dan krijgt u daarvoor nog maximaal 65 % afhankelijk van de beschikbare overheidsmiddelen.

De subsidie vraagt u elk jaar opnieuw aan via uw verzamelaanvraag.

 

Welke openluchtteeltschade verzekerde de Brede Weersverzekering niet?

  • Schade door ‘echte’ natuurrampen (aardverschuiving, grondverzakking, overstroming, natuurbrand,…)
  • Schade aan illegale gewassen
  • Schade die ontstaat doordat u contractuele verplichtingen niet nakomt
  • Schade die niet door extreme weersomstandigheden werden veroorzaakt
  • Schade door ernstige conflicten of terrorisme

 

Voor meer informatie of een offerte, contacteer ons gerust via onderstaande knop.