Nieuws

Noodplan Autokeuring Vlaanderen vanaf 25 maart 2020

25 maart 2020 - Geschreven door Goca Vlaanderen

Deze noodmaatregelen starten vanaf woensdag 25 maart 2020.
De duurtijd van deze noodmaatregelen is momenteel niet gekend en is afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis.

Verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden

De belangrijkste noodmaatregel bestaat erin dat de termijn voor keuring met 4 maanden wordt verlengd. Deze verlenging is van toepassing op alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen.

Dit uitstel is evenwel niet van toepassing voor herkeuringen.

Herkeuring van alle voertuigen worden uitgevoerd

Tijdens de periode van de noodmaatregelen zullen de keuringscentra alle herkeuringen uitvoeren.

Beperkte dienstverlening voor bedrijfsvoertuigen (+ 3, 5 Ton) en prioritaire voertuigen

Het is belangrijk om te vermelden dat de verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden ook voor deze voertuigen van toepassing is.

De keuringscentra zullen evenwel de mogelijkheid voorzien om bedrijfsvoertuigen en prioritaire voertuigen te keuren.

Voor bedrijfsvoertuigen kunnen alle keuringen worden uitgevoerd: eerste keuring, periodieke keuring, herkeuring, administratieve keuring. Maar, een periodieke keuring zal enkel worden uitgevoerd indien de geldigheid van het keuringsbewijs binnen de 8 kalenderdagen komt te vervallen of indien de geldigheid van het keuringsbewijs is vervallen.

Welke keuringen worden NIET uitgevoerd tijdens de periode van de noodmaatregelen?

  • Tweedehandskeuringen
  • Eerste en periodieke keuringen van personenwagens (inclusief oldtimers) en
    voertuigen ≤ 3.5 ton
  • Keuring Na Ongeval
  • Oldtimerkeuring
  • Homologatiekeuringen en validatieprocedures
  • Periodieke keuringen van landbouwvoertuigen
     

Enkel keuringen op afspraak

Alle keuringen en herkeuringen zijn alleen mogelijk na afspraak.

 

Bron: https://www.gocavlaanderen.be/nl/p/autokeuring