Nieuws

Rusthuiskamer 44 euro duurder tot 1.771 euro per maand

23 januari 2020 - Geschreven door De Tijd

De prijs van een verblijf in een Vlaams rusthuis stijgt sneller dan de inflatie.


Een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum kostte in mei vorig jaar gemiddeld 59,05 euro per dag of 1.771,50 euro per maand. Daarmee ligt de maandelijkse kostprijs 44 euro (+2,54%) hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de dagprijzen in de Vlaamse rusthuizen door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De prijs van een rusthuisverblijf is sneller gestegen dan de inflatie, die in dezelfde periode 1,89 procent bedroeg. De reële prijsstijging bedraagt 0,65 procent. Daarmee is de prijsstijging iets groter dan vorig jaar.

'De gemiddelde evolutie van de dagprijzen in de woonzorgcentra volgt grotendeels de inflatie', zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). 'Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat dit voor een aantal bewoners niet evident is. We zullen daarom via het zorgbudget voor ouderen een extra tegemoetkoming geven, tot zo’n 400 euro per maand, aan bewoners met een laag inkomen die moeilijk de factuur kunnen betalen.'

Internet en kapper

In de dagprijs zitten de kosten voor het verblijf, de verpleging en de maaltijden. Extra kosten, zoals voor internet, de kapper of de was, komen erbovenop.
Nieuwe rusthuizen bepalen zelf hun dagprijs, maar de bestaande rusthuizen mogen hun prijzen niet zomaar verhogen. Een prijsverhoging kan alleen als ze die kunnen verantwoorden, bijvoorbeeld omdat ze investeren in nieuwbouw of om verliezen weg te werken.
De kosten van een rusthuisverblijf liggen 500 euro per maand hoger dan het gemiddelde maandelijkse werknemerspensioen. Daar staat dan weer tegenover dat ouderen een beroep kunnen doen op de Vlaamse zorgverzekering, een premie van 130 euro per maand waarmee ze zorg kunnen betalen. Daarbovenop komt dikwijls nog een bijkomende premie die afhangt van de zorgzwaarte van de oudere en die kan oplopen tot zo'n 600 euro per maand. 

Bron: De Tijd-  https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/rusthuiskamer-44-euro-duurder-tot-1-771-euro-per-maand/10199532.html
Auteur: Jasper D'Hoore